Amazon Smile

Een stukje geschiedenis

Het idee voor een sterkte verstelbare bril stamt uit 1962. Natuurkundige en Nobelprijswinnaar Dr. Luis Alvarez bedacht dat hij door twee zorgvuldig gevormde lezen over elkaar te schuiven een bril met variabele lenssterkte kon ontwikkelen. De techniek om deze lenzen te ontwikkelen was op dat moment niet niet bechikbaar. In 2002, tijdens een reis naar Tanzania, viel het de jonge student Frederik van Asbeck op dat geen van zijn Afrikaanse medestudenten een bril of lenzen droeg. Hij kwam erachter dat door een gebrek aan lokale oogcentra en opticiens mensen geen toegang hadden tot oogzorg.  

Met de informatie dat ongeveer 80% van alle oogafwijkingen met een bril of lenzen kan worden gecorrigeerd, besloot Frederik zich te gaan verdiepen in in sterkte aanpasbare brillen, gebasseerd op het Alverez principe. Frederik studeerde af met een scriptie over in sterkte verstelbare brillen.

Vanuit de gedachte dat er in ontwikkelingslanden slechts 1 oogarts is per 1 miljoen inwoners (ter vergelijking, Nederland telt per 20.000 inwiners 1 opticien) en dat de infrastructuur en distributie van oogzorg zeer onderontwikkeld heeft Frederik van Asbeck samen met zijn stiefvader Jan in 't Veld in 2003 Focus on Vision opgericht. In de jaren daaropvolgend hebben zij de bril en Focus on Vision verder ontwikkeld en opgezet. In 2008 is gestart met de productie en in 2009 kwamen de eerste in sterkte verstelbare brillen van de productieband rollen. Nog datzelfde jaar zijn de eerste 30.000 Focusspec brillen geleverd in Afghanistan en Tanzania. Inmiddels, ruim 10 jaar later zijn er meer dan 100.000 brillen geleverd in landen als Kenia, Zuid Afrika, Ghana, Namibië, India, Panama en Afghanistan.