Amazon Smile

The cocoa farmers in Ghana need your help!

Focus on Vision Foundation werkt sinds 2007 in Ghana onder de armste bevolkingsgroep: cacaoboeren. We bieden basis oogzorg aan en waar nodig een bril. Al bijna 7000 jongeren en ouderen konden hiervan profiteren. Nu is fase 4 aan de beurt. Daarvoor zoeken we sponsors en donateurs. We willen de komende 4 jaar 100 dorpen bezoeken. De kosten ervan per dorp bedragen EUR 3100. Wees gul en stort uw bijdrage op IBAN NL28 INGB 000 000 7276 tnv Focus on Vision. Hartelijk dank!

Since 2007, the Focus on Vision Foundation is involved in getting eye care and glasses to the poorest population group of Ghana: the cocoa farmers. We have helped nearly 7000 people so far through our programs. In order to keep doing this great work, we are in need of sponsors! Our aim is to visit 100 villages in the coming 4 years. Costs per village are EUR 3100. Please help us and the farmers out and donate your gift on IBAN NL28 INGB 000 000 7276, Focus on Vision. Thank you!

« Back to news overview